TAB 2017 sümpoosioni kaasrahastab Rahvusvaheliste sündmuste ja konverentside toetamise meetme raames Euroopa Regionaalarengu Fond summas 29 995 eurot.
TAB 2017 sümpoosioni peamisteks eesmärkideks on profesionaalsel rahvusvahelisel tasandil teadmiste ja
kogemuste vahetamine ning Eesti arhitektuurimaastiku rahvusvahelise tuntuse suurendamine.

Briti Nõukogu on Suurbritannia peamine rahvusvaheline haridus-ja kultuurisuhetega tegelev organisatsioon. Briti Nõukogu eesmärk on tekitada usaldust ja üksteisemõistmist kõigi maailma inimeste vahel. Eestis tegutseme peamiselt järgmistes valdkondades: haridus, kunst-ja kultuur, noorte oskuste arendamine ja jõustamine.

Eesti Kultuurkapital on avalik-õiguslik juriidiline isik, kelle tegevuse eesmärk on kunstide, rahvakultuuri, kehakultuuri ja spordi ning kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise toetamine rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu.

Schüco arendab ja müüb akende, uste, fassaadide, lükanduste, turvalahenduste ning päikesevarjestuse süsteeme. Lisaks keskkonnahoidlikele elu- ja ärihoonetele mõeldud toodetele pakub ehitise välispiirete spetsialistina konsultatsioone ning digitaalseid lahendusi kogu ehitustsükli jooksul – alustades ideest ja disainist kuni tootmise ning paigaldamiseni. Pakutavate teenuste ja toodete hulka kuuluvad ka tootmiseks vajalikud masinad ning jätkusuutlik olelustsükkel.

Velux Eesti, Läti ja Leedu toetavad Tallinna Arhitektuuribiennaali ja seeläbi kohaliku arhitektuurikultuuri edendamist. Päevavalgust ja head sisekliimat propageeriva ettevõttena peab Velux oluliseks tehnoloogiate kaasamist ning arhitektuurivaldkonna arendamist. Velux on arhitektuurivaldkonna pikaajaline toetajana ja leiab, et TAB 2017 aitab kaasa päevavalguse, värske õhu ja hea elukvaliteedi teadvustamisele.