TAB 2017 teema on bioTallinn. Biennaali kureerib arhitekt, linnadisainer ja ökoloog Claudia Pasquero.

bioTallinn seab küsimuse alla arusaamad loodusliku ja tehisliku piiridest. Selle asemel, et käsitleda loodust tasakaalus süsteemina, mida inimtegevus häirib ja lõhub, oletab bioTallinn, et loodust kui sellist ei ole olemas. Oletuse kohaselt on ökosüsteemid ise mitmesuguste katastroofiliste sündmuste mõjul tekkinud dünaamilised tasakaalud. bioTallinn püüdleb tänapäevase linnasfääri radikaalse ümbermõtlemise suunas, esitades ideid selle koosarenguks biosfääriga.

TAB 2017 uurib linna paljude dünaamiliste süsteemide iseorganiseerumis- ja koosarenemiskohana. Sellisteks süsteemideks on näiteks ökoloogilised süsteemid, infrastruktuurid ja tehnoloogilised süsteemid, sotsiaalsed grupid ning poliitilised süsteemid. Teadusliku ja tehnoloogilise arengu tulemiks olevad uued bioloogilised ja metaboolsed materjalid teevad üha suuremast arvust hoonetest sisuliselt elusorganismid omaenda aine- ja energiavahetusega. Lisaks energiatõhususele ja loodussäästlikkusele avaldavad need hooned keskkonnale taastavat ja täiustavat mõju. Ressursisäästlik arhitektuur võib toota energiat ja puhast vett ning kahjutustada jäätmeid ja puhastada õhku.

Biotehnoloogia ja infotehnoloogia kombineeritud rakendamine maastikukujunduse ja linnadisaini valdkonnas on paljude mõtteliidrite arvates meie ühiskonna tuleviku osas üks paljulubavamaid arenguid. TAB 2017 tõstab esile selle valdkonna huvitavamaid uusi tegijaid.

Lisaks pakub TAB 2017 noortele arhitektidele ja disaineritele katselava uuenduslike looduslähedaste ehitamisviiside uurimiseks. Näiteks, kuidas kasutada looduskeskkonna morfogeenset potentsiaali inimestele meeldivate linnamaastike loomiseks. Selles sektsioonis käsitletakse ehitatavuse, salvestuva energia ja ökoloogilise jalajälje probleeme.