TAB 2017 kutsub osa võtma rahvusvahelisest satelliitprogrammist!

Satelliitprogrammi on teretulnud näitused, temaatilised ekskursioonid, loengud, installatsioond ja aktsioonid, arutelud, lastele ja peredele mõeldud sündmused, jmt sündmused, mis toimuvad erinevates Tallinna paikades TABi algusest kuni 2017. aasta septembri lõpuni; peegeldavad või hõlmavad bioTallinna teemat või tegelevad hetkel aktuaalsete arhitektuurivalla teemadega.

TABi satelliitprogramm on TABi ametliku programmi osa. Sündmuspaikadena võib kasutada avalikku linnaruumi, jalakäijate tunneleid, ostukeskusi, kohvikuid – vastavalt sellele, mida sündmus eeldab. TABi korraldustoimkond aitab projektile parima koha leidmisega.